+45 98 22 52 55

Følg os på de sociale medier 

Følg os på de sociale medier 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over Klim Sparekasse, skal du i første omgang kontakte din afdeling.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Klim Sparekasses behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Klim Sparekasse.

Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Klim Sparekasses klageansvarlige er direktør Alex Boldrup Andersen.

Du kan skrive til den klageansvarlige på følgende adresse:

Oddevej 25, Klim, 9690 Fjerritslev
– eller på e-mail aba@klimsparekasse.dk

Du kan også vælge at indbringe din klage for

Pengeinstitutankenævnet
Store Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K
telefon 35 43 63 33
sek@fanke.dk
www.fanke.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse klim@klimsparekasse.dk