+45 98 22 52 55

Følg os på de sociale medier 

Følg os på de sociale medier 

Udlandsbetalinger

Overførsel til udlandet

 • Når du skal sende penge til personer i udlandet, er det vigtigt at få oplyst modtagers kontonummer eller anden unik ID.
 • Inden for EU/EØS skal IBAN altid oplyses. Du skal ligeledes oplyse modtagers bankforbindelse eller Swift/BIC.
 • Inden for EU/EØS skal Swift/BIC altid oplyses.

Beskrivelse af Swift/BIC

 • BIC (Bank Identifier Code) er pengeinstituttets internationale registreringsnummer, som anvendes til at identificere de forskellige pengeinstitutter i hvert enkelt land.
 • BIC, som også kaldes Swift-adresse, består af en række bogstaver og evt. tal, som identificerer banken og det land, den ligger i.
 • IBAN og BIC medvirker til, at betalingerne kan styres direkte på plads på beløbsmodtagerens konto og dermed undgå forsinkelser.
 • Klim Sparekasses Swift/BIC er KLIMDK21

Beskrivelse af IBAN

 • IBAN (International Bank Account Number) er et internationalt anerkendt og genkendeligt format for kontonumre til brug ved betalinger over landegrænser, henholdsvis til og fra udlandet.
 • Til alle konti eksisterer et IBAN, men det benyttes kun ved betalinger til og fra udlandet og hovedsageligt inden for Europa.
 • Hver konto har sit eget IBAN.

Et IBAN består af højst 34 karakterer. Længden af IBAN er forskelligt fra land til land, men strukturen er ens og opbygget på følgende måde:

 • 2 bogstaver for det land, hvor kontoførende bank hører hjemme
 • 2 tal, som er kontrolnøglen
 • Højst 30 karakterer, som i Danmark er det 4-cifrede reg.nr. samt det egentlige kontonummer på 10 karakterer.

Et dansk IBAN er således på 18 tal/bogstaver.

 • Vi anbefaler, at du påfører dine fakturaer følgende:
 • Dit IBAN og Klim Sparekasses Swift/BIC (KLIMDK21)

Eksempel på IBAN

Kontonr.: 1234567891
IBAN: DK1291351234567891

 • Hvis du benytter Netbank til overførsler til udlandet, skal du som modtagers kontonummer anføre IBAN uden ordet IBAN og uden mellemrum.
 • Fx DK1291351234567891 (angivelse af nummeret uden mellemrum)

Tjek IBAN

Du har mulighed for at tjekke, om et IBAN-kontonummer er korrekt, men ikke hvem det tilhører, på følgende IBAN-checker